بازی خطرناک احمدی نژاد از دیروز کلید خورد.

باند احمدی نژاد با حضور پررنگ نیروهای مساله دار خود در ثبت نامهای دیروز نشان داد بازی خطرناکی که پیش بینی می شد از دیروز کلید خورده است.

تقریبا جز بقایی همه آدمهای مساله دار و حلقه موسوم به حلقه انحرافی دیروز ثبت نام کردند از احمد زاده ، جوانفکر که تازه محکومیت 6 ماهه اش پایان یافته و چند ماه قبل احمدی نژاد برای ملاقات با او در اوین آن بلوا را با قوه قضائیه به پا کرد ، رحیمی معاون اول تحت تعقیب بر سر فساد مالی تا لیدر جریان فکری منحرف اسفندیار رحیم مشایی با تفکرات اومانیستی و پلورالیستی که احمدی نژاد دست  او را گرفت و در وزارت کشور برایش ثبت نام کرد .

بازی خطرناک سناریوی روشنی است که با آمدن همه آدمهای مساله دار، احمدی نژاد بدنبال شانتاژ و جنجال است که با رد صلاحیت همه این افراد ، که چیزی واضح و بدیهی است فتنه به راه خواهد انداخت. دیروز رئیس جمهور که همانا مجری انتخابات است شخصا به تعریف و تمجید مشایی پرداخت و اورا با خود یکی نامید و بارها بر انتخابات آزاد تاکید ورزید  شاید بتوان گفت انتخابات آزاد اسم رمز فتنه هفته های آتی است.

 این گاو 9 من شیر ده که تا حالا 1 من از شیرهایش را ریخته بناست در یک ماه مانده از دولت 8 من باقیمانده را نبز با پهن یکی کند.

با دیدن این جریانات فقط به یک نکته میرسیم خدا عاقبت ما را به خیر کند  و علی رغم میل باطنی که به دنبال جذب حداکثری و دفع حداقلی هستیم باید بگوییم خسر الدنیا و آلآخره