طبق گفته یکی از منابع غیر رسمی از شورای نگهبان 7 نفر به کورس ریاست جمهوری انتخابات 92 راه یافتند.

به گفته این منبع ضمن رد صلاحیت هاشمی و مشایی افراد ذیل از صافی شورای نگهبان عبور کردند:

آقایان ولایتی ،حداد عادل،قالیباف ،رضایی،جلیلی،عارف،روحانی به رقابتهای انتخاباتی راه یافتند.

از این بین 3 نفر مربوط به اعتلاف پیشرفت ،2 نفر از اصلاح طلبان و 2 نفر هم اصولگرایان مستقل که بنظر جلیلی گزینه جدید جبهه پایداری خواهد بود.