8

هشت نفر برای رسیدن به مسئولیت ریاست جمهوری وارد کورس رقابتها شده اند و خوشبختانه اینبار از بریز و بپاشهای کاغذ و بنر و... کمتر می بینیم که این همان اجرای راههای اقتصاد مقاومتی است و در تحقق این مهم،صدا و سیما نقش مهمی داشته و دارد هر چند بنظر در انتخابات شوراها و تبلیغات آن عکس این قصه اتفاق خواهد افتاد و اسراف منابع ملی و بر باد رفتن دلارهای نفتی که به شکل بنر و کاغذ امروز و در شرایط تحریمها که با بدبختی وارد کشور می شود تضییع خواهد شد  امیدواریم کاندیداهای شوراها هم با ابزار و ایده های جدید وارد این عرصه شده و به  خیل معتقدین به اقتصاد مقاومتی بپیوندند.

اما در عرصه انتخابات ریاست جمهوری 4 ضلعی که قبلا گفته بودیم یک ضلع ظاهرا حذف شد وآن ضلع دولت بود. اضلاع دیگر در حال رقابتند ،ضلع اصلاحات با 2 نامزد ،اصولگرایان با سه ترکیب (ائتلاف3 نفره،متمایل به پایداری و مستقل) آنچه مسلم است شکست پیشاپیش ضلع مستقلهاست با این آرایش رضایی و غرضی که مستقلند از ابتدا جز بازندگان این کورس اند.

در جبهه اصلاحات به نظر حمایت هاشمی موضوع تاثیرگزاری در این رقابتهاست ولی در هر حال بنظر روحانی در این جدال دارای اقبال بیشتری است هم به لحاظ کاریزما و هم به لحاظ قدرت بیان و ادبیات.

در جبهه اصولگرایی هم که خیالشان راحت از رقیب جدی به رقابت درون گروهی پرداخته اند در این بین محتملترین انصرافی حداد عادل است. و بنظر با این اوضاع و احوال جلیلی ،قالیباف و ولایتی باقی خواهند ماند و در این بین شانس قالیباف و جلیلی از بقیه بیشتر است  و بنظرم سه نفر اول آقایان جلیلی ،روحانی و قالیباف خواهند بود که به دور دوم 2 نفر از این سه نفر راه خواهند یافت و یا به عبارتی رئیس جمهور بعدی یکی از این سه نفر خواهد بود.

همه چیز آرام بنظر می رسد ولی بنظر حقیر آتش تندی در زیر خاکستر خوابیده و آن بازنده اول این اتفاقات یعنی دولت است راستی هیچ عاقلی می پذیرد که احمدی نژاد با این روحیه تکلیف مدار که امروز خود را دارای مسئولیتی جهانی می بیند از خر قدرت پایین بیآید؟؟؟ او در این شرایط اولین بازنده در این رقابتهاست که با سیگنالهایی که هر از مدت او و حامیانش می فرستند بنظر می آید خبری خواهد شد. 

خبری سخت و شکننده و جهت موثر بودن بیشتر این ترفند، باید به انتخابات بیشتر نزدیک شد بنظر حقیر از مراسم 15 خرداد حرم امام تا چهارشنبه منتهی به انتخابات ، ایران آبستن حوادث بسیار تند و تیزی خواهد بود که انشاءا... امیدوارم این تحلیل غلط باشد و همه چیز آرام باشد.