حداد عادل دیگر در رقابتهای انتخاباتی این کشور تکرار نخواهد شد

او تمام قد و شجاعانه از نظام دفاع کرد و منصفانه نیز کاستی های آنرا نقد کرد او در خصوص عملکرد دولت منصفانه به نقد و تایید پرداخت و با یک حرکت فرهنگی ضمن بیان دید گاههای نظام اسلامی ،ضمن پایبندی به ائتلاف به نفع اصولگرایان کنار رفت هرچند دیدگاههای او و جلیلی همپوشانی واضحی داشت.

شاید بتوان گفت رفتار و گفتار و مشی حداد عادل مبتنی بر اخلاق و عدالت بود که کمتر در رقابتهاییی اینچنینی بشود دید و این مشی در خاطره ها باقی است .

حداد عادل به عنوان الگوی یک رقابت سالم در حافظه تاریخی انتخابات ماند هر چند رفتاری شبیه به این را قبلتر نیز از او سراغ داریم زمانی که از صندلی ریاست مجلس پس از 4 سال پایین آمد و آنرا به لاریجانی سپرد رفتاری که از دیگران سراغ نداریم  .... زمانی بود که هاشمی چون کرسی ریاست مجلس را در دسترس ندید از نمایندگی تهران انصراف داد و روحیه ای که شاید در علی لاریجانی هم نمیتوان سراغش را گرفت ...آرزوی ما توسعه اخلاق و رفتارهایی اینچنینی در بین سیاسیون ماست.  انشاءا....