انتخابات ایران تبدیل به حماسه شد و آنچه منظور نظر رهبری بود محقق شد ،مشارکت 73 درصدی و قرار گرفتن در بالاترین ترازهای دموکراسی دنیا محصول مشارکت میلیونی مردم حماسه ساز ایران بود  دراینباره به چند نکته اشاره می شود:

1- جمهوری اسلامی خائن به رای مردم نیست .

2- در سال 88 عده ای به این نظام تهمت زده و بدان جفا و خیانت کردند و آنان خائنین به رای مردم بوده اند و هستند.

3- به جناب آقای دکتر روحانی منتخب ملت تبریک و آرزوی توفیق هرچه بیشتر برای تامین نظر خدا و مردم داریم.

4- ایران دموکراتیک ترین کشور دنیاست (هم به لحاظ مشارکت و هم چرخش آرام و نرم قدرت)

5- به هواداران برنده انتخابات تبریک و به کسانی که نامزدشان منتخب نشد به خاطر صبوری و غنای فرهنگی پذیرش دیگران تبریک می گوییم.

6- اگر از سوی رسانه های غربی و دشمن عدم اعتمادی به بعضی مردم القا شده بوده ، امروز این اعتماد برای کسانی که قدری وجدان بیدار داشته باشند، به نظام برگشته است.

7- رای میلیونی به آقای روحانی به اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی بوده نه اصلاحات از جنس دوران خاتمی.

8- رئیس جمهور منتخب از همین امروز به انتخاب همکاران و استفاده از تمام ظرفیتهای کشور و نه باند و گروه و دسته خویش بپردازد.

9- لبیک به ندای رهبری و خلق حماسه سیاسی و تلاش روزافزون برای خلق حماسه اقتصادی .  و.......