ملّت برگزیده خداوند مائیم و لذا براى ما حیوانات انسانى خلق کرده است زیرا خدا مى‏دانست که ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یکى حیوانات بى‏شعور مانند بهائم و حیوانات غیر ناطقه و دیگرى حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و براى آنکه بتوانیم از همه آنها به اصطلاح سوارى بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دخترهاى زیبا و خوشگل خود را به پادشاهان و وزرا و شخصیّتهاى برجسته یهود به تزویج در آوریم، تا بوسیله آنها بر حکومتهاى جهان، تسلط داشته باشیم!

سایت یهود نت در مورد محتوای کتاب تلمود که نزد یهودیان مقدس است به نقل از کتاب (خطرالیهودیة العالمیة) تألیف عبدالله التل اقتباس شده که او نیز از کتاب (الکنزالمرصود فى قواعد التلمود) تألیف دکتر رو هلبخ ترجمه یوسف نصرالله، چاپ بغداد1899 م، مطلب فوق را نقل مى‏نماید:

ملاحظات:  بر اساس همین دستورالعمل مادر یهودی ادواردو با پدر ثروتمند مسیحی ادواردو ازدواج کرد.

بر اساس دستورالعمل دیگری از تلمود «کسانى که مرتد شوند، اجنبى و اعدامشان لازم است مگر آن که براى خدعه به دیگران مرتد شده باشند». ادواردو آنیلی نیز که مسلمان شده بود بر این اساس باید اعدام می شد که شد.