تلمود کتاب مقدس یهودیان باورهای و دستورالعمل‌ها به یهودیان را ذکر می‌کند.[1]

فرازهایی از مطالب این کتاب به شرح ذیل است:

 •  تعدّی‌کردن به ناموس غیریهودی بلامانع است زیرا کُفار مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست.
 • یهودی حق دارد زنان غیرمؤمنه (زنان غیریهودی) را به غصب برباید و زنا و لواط با غیریهودی عقاب و کیفری ندارد.

محورهای دیگری نیز به نقل از منبع دیگر[2] ذکر می‌گردد:

 • قسمتى از شیاطین، از فرزندان آدم هستند، آدم زنى داشت از شیاطین به نام (لیلیث) که مدّت130 سال همسر آدم بود، شیاطین از نسل او متولد شدند!!......

 •  (حواء) در این مدّت130 سال جز شیطان فرزندى نزائید زیرا او هم همسر یکى از شیاطین شده بود.
 • نطفه غیریهودى، مثل نطفه بقیه حیوانات است!
 • عیسی (یسوع ناصرى) که ادعاى پیامبرى کرده و نصارى گولش را خوردند، با مادرش مریم که او را از مردى به نام (باندار) به زنا آورده بود، در آتش جهنم می سوزند.
 • کسى که در خواب ببیند که با مادرش زنا مى‏کند حکیم و خردمند خواهد شد و کسى که ببیند که با خواهر خود جمع شده است نور عقل نصیبش مى‏گردد.
 • براى یهودى مانعى ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود.
 • هرگاه یهودى در نزد زن خود با زنى زنا کند زن او حقّ ندارد مانع او شده یا آن که بر علیه او شکایت کند.
 • لواط با زن جایز است، زیرا زن مانند گوشتى است که آن را از بازار خریدارى مى‏کنید و به هر طور که بخواهید آن را تناول مى‏کنید.
 • ملّت برگزیده خداوند مائیم و لذا براى ما حیوانات انسانى خلق کرده است زیرا خدا مى‏دانست که ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یکى حیوانات بى‏شعور مانند بهائم و حیوانات غیرناطقه و دیگرى حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و براى آنکه بتوانیم از همه آنها به اصطلاح سوارى بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دخترهاى زیبا و خوشگل خود را به پادشاهان و وزرا و شخصیّتهاى برجسته غیریهود به تزویج در آوریم، تا بوسیله آنها بر حکومت‌هاى جهان، تسلط داشته باشیم![3]

[1] . طائب مهدی، تبار انحراف؛ به نقل از (کتاب سیری در تلمود) نوشته‌ی آدین اشتاین سالتز_ به ترجمه‌ی باقر طالبی دارابی

fawzolazim.mihanblog.com

[2] . آنچه ذکر ‏شد به نقل از سایت یهود نت است که به نقل از کتاب (خطرالیهودیة العالمیة) تألیف عبدالله التل اقتباس شده که او نیز از کتاب (الکنزالمرصود فى قواعد التلمود) تألیف دکتر رو هلبخ ترجمه یوسف نصرالله، چاپ بغداد1899 م، نقل مى‏نماید.

[3] . بر اساس همین دستورالعمل، مادر یهودی ادواردو آنیلی ایتالیایی که این کتاب به وی تقدیم شده است با پدر ثروتمند مسیحی ادواردو ازدواج کرد. بر اساس دستورالعمل دیگری از تلمود «کسانى که مرتد شوند، اجنبى و اعدامشان لازم است مگر آن که براى خدعه به دیگران مرتد شده باشند». ادواردو آنیلی نیز که مسلمان شیعه شده بود بر این اساس باید اعدام می شد که شد. ازدواج یک دختر یهودی با نوه ملکه انگلستان را هم باید در همین راستا ارزیابی کرد.این مطلب به نقل از سایت دکتر قدیری ابیانه
www.ghadiri.ir می باشد.