م-ه یا همان مهدی هاشمی امروز به عنوان سنگ محک سنجش دستگاه قضایی و به نوعی سازمان عدالت نظام شده است .

پس از سوتی های بزرگی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و رئیس نظام وظیفه آقایان سردار فیروز آبادی و کمالی دادند و در مسئله مجرمین مسلم در حوزه ورزش و فوتبال در جعل علنی اسناد مملکتی (کارت پایان خدمت) دادند که خوشبختانه با واکنش سریع رهبری هوشمند نظام مواجه گردید که در دیدار ورزشکاران فرمودند: با خلاف در هر حوزه و لباسی باید برخورد شود ، امروز با پرونده فساد مالی و سیاسی آقازاده آقای هاشمی رفسنجانی مواجهیم .

هر چند تا همین امروز در مورد مهدی هاشمی این مجرم مسلم تسامح و کوتاهی شده ، ولی باید از آقایان اقامه کننده عدالت در کشور پرسید راستی اگر من یک هزارم این جرمها را مرتکب شده بودم باید امروز به دنبال پاره استخوانهای ما در فلان پلاک از قبرستان می گشتید، و حال آنکه ایشان با وثیقه 10 میلیارد تومانی برای خود می چرخد.

در هر حال چون این پرونده همچنان مفتوح است باید به دستگاه عدالت در کشور نسبت به پیگرد و به نتیجه عادلانه این دادگاه هشدار داد که اگر خدایی ناکرده کوتاهی صورت پذیرد این موضوع موجب دلسردی از مجموعه قضات و پرسنل زحمتکش این دستگاه و در نهایت لطمه به عدالت نظام جمهوری اسلامی خواهد خورد .

به امید عبور سرافرازانه دستگاه قضایی از این امتحان بزرگ.