داعش خرید و فروش کالاهای ایرانی را در عراق و سوریه ممنوع کرد.

ما معتقد نیستیم هر کالای ایرانی را باید خرید ، اما کالای با کیفیت ایرانی را باید خریدو حتی با کمی مسامحه باید بعضی کالاهای هم تراز و نزدیک به تراز را برای حمایت از تولید ملی از نوع ایرانی آنرا خرید. تولید کنندگان ما هم باید قدری انصاف به خرج دهند و در حمایت از مصرف کننده کالای با کیفیت تولید کنند و نه جنسهای بنجول و یکبار مصرف تا اعتماد بازار 80 میلیونی داخل را جلب کنند و ضمن فروش اقلام به هموطنان امکان صادرات به بازار بزرگ منطقه ای را نیز فراهم آورند.

در جبهه ای که داعش خرید کالای ایرانی را تحریم می کند ، باید مراقب بود در جبهه این موجودات سفاک و بی رحم قرار نگیریم .

ما نباید کالای ترک بخریم تا تبدیل به اسلحه و آموزش و... شود برای این موجودات خطرناک و ضد بشری  بنام داعش.

قابل توجه عده ای از هموطنان عزیز که کالای ترک و غربی را به کالای ایرانی ترجیح می دهند.

پس بیاییم برای حمایت از تولید و دفاع از تمامیت ارضی و اقتصاد ایران عزیز کالای ایرانی بخریم.