این روزها مازندران و بعضی استانهای کشور به خاطر قدوم مظلومترین فرزندان تاریخ این مرز و بوم ، غواصان دریادل، حال و هوایی دیگر دارد.

دلیر جوانان و نوجوانانی که 30 سال پیش در جنگی نابرابر، در سرمای طاقت فرسا و در آب سرد اروند و تاریکی که تصور آن برای ما موحش است، برای حفظ اسلام و آب و خاک و ناموس این مملکت کوشیدند و از جان مایه گذاشتند و با دستانی بسته ، زنده زنده دفن شدند تا ارزشهای اسلام و انقلاب باقی بماند.

آنان رفتند تا مهدی جان در سایه حاج آقا جولان بدهد و به ریش تمام این جان فشانی ها بخندد. م.ه که در دادگاه  اول و تجدید نظر محکوم است با وثیقه میلیاردی برای خود می چرخد و آقایان مجری قانون و عدالت گستران و عدالت پیشگان جرآت اجرای حکم این آقازاده را ندارند.

خانواده ای که هر جا ببازد ، تقلب شده و هر جا که ببرد ولو با نتیجه ای ضعیف ، بر جای خدا و پیغمبر می نشیند.

آنروزی که غواصان ما مظلومانه جان می دادند ، مهدی جان و بابایی(حاج آقا خاطره) و خواهران و مامانی  با هلیکوپتر در سدهای اطراف تهران از ترس بمباران  و حملات موشکی خوش می گذراندند تا امروز نیز در پناه امنیتی که این عزیزان آفریدند همه نوع خلاف امنیتی و اقتصادی بکنند و برای خود بچرخند و به مجریان حکم ، بگویند بیا  و بگیر.

همانطور که قبل تر نیز گفتیم ، آزمون بزرگ دستگاه قضایی اجرای حکم این تبهکار سیاه روز است و تاخیر در اجرای حکم و لو حکم هم اجرا شود ، ضربه ای نابخشودنی بر پیکره عدالت و عدالت پیشگی دستگاه قضایی است و از رئیس پارسا و دانشمند دستگاه قضایی می خواهیم هر چه سریعتر با اقدامی به هنگام و شجاعانه ، این حکم را اجرایی نمایند تا بابایی و مامانی و هر گردن کلفت دیگری در این مملکت جرات خلاف نکند که اگر شاخ این غول شکسته شود ، بقیه غولها غلاف خواهند کرد. والسلام.