دیروز از تهران به سمت شمال می آمدم ،در بدو ورود به مرزهای مازندران(امام زاده هاشم(ع)) طول مسیر جاده هراز مملو از بنرهای خوش آمد گویی به دیار علویان برای آقای روحانی رئیس جمهور بود.

اول فکر کردم کلید و کلیددار و کلیدساز برای گشودن قفلهای مازندران از مسیر هراز می آیند ،بعد به خود نهیبی زدم و گفتم با این کهولت سن وزرا و مشاوران ،حتما دولت تدبیر و امید تا آمل تلفات خواهد داد پس حتما هوایی خواهند آمد.

بعد که مراسم استقبال را در استادیوم شهید متقی دیدم ،متوجه شدم اینها همه تبلیغ برای حضور مردم برای مراسم استقبال از حضرتش طراحی شده است و هر چه به آمل نزدیکتر شدم شدت تبلیغات بیشتر شد تا جایی که به آمل که رسیدم دیدم هوا قدری تاریک شده،اول فکر کردم غروب شده یا شاید هم هوا ابری شده باشد ، ولی نه.

این هجم بنرهای خوش آمدگویی به رئیس جمهور و سامانه 111 او بود که  شهر و آسمانش را پر کرده بود. 

واقعا جای تاسف برای استانداری و فرمانداری و... دارد ، شاید نظر دولتمردان به این همه سالوسی و چاپلوسی و حیف و میل بیت المال نباشد . باید پرسید آیا مدیران دولتی در استان و شهرستانها جرات زدن یک بنر از جیب مبارک دارند؟ ولی چرا وقتی به بیت المال می رسند اینقدر بذول و جسور می شوند؟ مدیران استانی باید پاسخ دهند که هزینه بنرهاو داربستهای کاشته شده در سطح استان چند میلیارد بوده است؟

آقایان به جای این بریز و بپاشها به دنبال حل و مشکلات استان و طرح های نیمه تمام آن باشند

از پروژه سد هراز که معطل مانده ، از جاده  تهران شمال که با این سرعت 100 سال دیگر هم افتتاح نخواهد شد ، از جاده هراز که به کندی پیش می رود ، از کمر بندی بابل که ... و دهها پروژه  وامانده دیگر که نیاز به بودجه و پول اند نه تبلیغات .