سعید حجاریان به عنوان تئوریسین اصلاحات در مصاحبه با ایرنا-8/3/1395- ، روحانی را بهترین گزینه مشترک اصلاحات و اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری دانسته و گفته حتی اگه خود روحانی هم تمایل به حضور نداشته باشد عقلای اصلاح طلب و اصولگرا باید به سراغ او رفته و با منت از او بخواهند که بیاید! همچنین وی با تاکید به محاکمه احمدی نژاد ، تذکر داده اصلاح طلبان و اصولگرایان گزینه دیگری برای بقا بغیر وحدت استراتژیک نخواهند داشت

بنظر می رسد این اتحاد استراتژیک ناشی از ترس حضور احمدی نژاد باشد که رقیبی سخت برای روجانی است ، چرا که اصلاح طلبان و اعتدالیون چاره ای جز حمایت از روحانی ندارند و اصولگرایان هم مهره موثر و رای آوری ندارند و مهره های سرشناس آنها نیز عملا سوخته و رای آور نمی باشند و عملا تنها رقیب جدی روحانی ، آقا محمود خان است که قابلیت و پتانسیل شکست روحانی را در فضای هیجانی نزدیک انتخابات و در مناظرات دارد..