وزارت خارجه تدبیر و امید در اقدامی انقلابی امیرعبداللهیان که معاونی انقلابی بود را برکنار کرد . حالا باید دید این وسط کدام انقلابی اند.  آقای ظریفی که از نابودی و ناتوانی ایران در برابر موشکهای آمریکایی گفت انقلابی است.ظریفی که در هر سوراخی که نگاه میکنی با کری در حال مذاکره و لبخند و لاس زدن است انقلابی است.ظریف که در ماجرای سوریه تمام فشار را برای توافق با نظرات آمریکا داشت را انجام داد. این یکی دیگر از خوش رقصیهای آقای طریف برای کری جان و ادامه انفعال و سواری دادن دولت تدبیر و امید است که منتظر عواقب آن در آینده در جبهه مقاومت هستیم.